6th Class A

Neil Adams | SNA : Emer

 

 

6th Class B

Ben | SNA : Emer

 

 

5th Class A

Caro | SNA : Emer

 

 

 

 

5th Class B

Colum | SNA : Emer

 

 

 

 

4th Class A

Shane | SNA: Maria

 

 

 

4th Class B

Helen C | SNA: Edie

 

 

 

3rd Class A

Donal | SNA: Kieran

 

 

 

3rd Class B

Chrissie | SNA: Kieran

 

 

 

2nd Class A

Eva| SNA: Ann

 

 

 

2nd Class B

Rosie O’C | SNA: Ann (shared with 2A), Teresa

 

 

 

1st Class A

Victoria | SNA: Audrey/Lisa

 

 

 

1st Class B

Marie | SNA: Lorraine

 

 

 

Senior Infants A

Niamh | SNA: Jill/Jane

 

 

 

 

Senior Infants B

Niamh McC | SNA: Sarah

 

 

 

Junior Infants A

Dervla B | SNAs: Grace/Helen (shared between 3 classes)

 

 

Junior Infants B

Sinéad | SNAs: Grace/Helen (Shared between 3 classes)

 

 

Junior Infants C

Liz | SNAs: Grace/Helen (shared between 3 classes)

 

 

 

© 2024 Monkstown ETNS. Roll # 20060G. Registered Charity # 20118648.

Log in with your credentials

Forgot your details?